נר התמיד בכניסה

הקדשת נר תמיד

₪1,100.00Price

מנהלת קבר יוסף הצדיק מדליקה בכל כניסה נר תמיד שדולק כחודש וכך מוודאים שתמיד ידלוק נר אצל הצדיק הוצאות הנר הם רבים וכאן יש לכם את הזכות להשתתף ולהקדיש את הנר תמיד שידלוק כחודש לזכותכם בקבר יוסף הצדיק!