top of page
הקדשת מניין תהילים

הקדשת מניין תהילים

₪1,300.00Price

בכל כניסה מצטרפת מנין אברכים יראי שמים שאומרים במשך כל הכניסה את ספר התהילים ואח"כ את תפילת יהי רצון ומזכירים את שמות התורמים לכל הישועות.

בתרומתך לקיום המניין תהילים הנך לוקח חלק בהוצאות ארגון מניין התהילים ובזכות העצומה שתעמוד לך מאמירת כל התהילים במנין ועם היהי רצון המיוחד לזכותך ולזכות בני ביתך.

bottom of page